Wat is een Repair Café?

Een Repair Café is een evenement dat draait om repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en (beperkt) materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Bijvoorbeeld op kleding, meubels, elektrische apparaten, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Ook is er deskundige hulp aanwezig, zoals een elektricien, een naaister en een timmerman. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze zoveel mogelijk zelf aan de slag, eventueel met hulp. Wie niets heeft om te repareren, neemt een drankje aan de bar of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Wie heeft het concept Repair Café bedacht?
Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Zij zet zich sinds 2007 als journalist, publicist, lokaal politicus, ondernemer, buurtbewoner en consument in voor duurzaamheid op lokaal niveau. In het bijzonder voor het verminderen van de hoeveelheid afval die we met zijn allen produceren.

Wanneer en waar werd het allereerste Repair Café gehouden?
Het eerste Repair Café werd gehouden in oktober 2009, in Amsterdam-West. Martine Postma organiseerde dit – in eerste instantie eenmalige – evenement in samenwerking met stadsdeel West.

Hoe is het na die eerste keer verder gegaan?
Het allereerste Repair Café was zo’n succes dat Martine Postma er vervolgens mee door is gegaan. In 2010 organiseerde zij in Amsterdam, op verschillende locaties, in totaal 10 Repair Café-bijeenkomsten. Die trokken steeds meer belangstelling van mensen uit het hele land en van de media. In mei 2010 heeft Martine daarom een project bedacht om het Repair Café in heel Nederland voet aan de grond te geven. Voor dit project heeft zij financiering gevonden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij de Stichting DOEN. Het project is op 1 januari 2011 van start gegaan.

Wat zijn de doelstellingen van Stichting Repair Café?
De Stichting Repair Café stelt zich ten doel om:
a) reparatie als logische activiteit terug te brengen in de samenleving
b) reparatiekennis in buurten te behouden en te verspreiden
c) de sociale cohesie in buurten te bevorderen door mensen met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.

Wat doet Stichting Repair Café concreet?
Stichting Repair Café ondersteunt lokale groepen in heel Nederland bij het opstarten van hun eigen Repair Café. Daartoe heeft de Stichting een uitgebreid informatiepakket beschikbaar, dat tot in detail beschrijft wat er allemaal nodig is om een Repair Café van de grond te krijgen. Omdat de situatie in elke gemeente weer anders is, geeft de Stichting ook advies op maat. Daarnaast ondersteunt ze lokaal startende initiatieven met gratis op maat gemaakt poster- en flyermateriaal, publiciteit via haar landelijke netwerk en eventueel een bezoek van de Repair Bus, met gereedschap en reparatiedeskundigen aan boord.

De reparaties in het Repair Café zijn gratis. Is dat geen valse concurrentie voor professionele reparateurs?
De mensen die Repair Cafés bezoeken, zijn op dit moment geen klant bij de professionele reparateur. Het zijn mensen die hun kapotte bedlampje, staafmixer, stoeltje of jas nu weggooien, omdat reparatie duurder is dan een nieuw product. Door deze mensen in het Repair Café te helpen in ruil voor een vrijwillige bijdrage, voorkomen we dat ze iets nieuws moeten kopen. Daarmee beconcurreren we niet de professionele reparateur, maar eerder de fabrikant die wil dat je je oude spullen weggooit en nieuwe koopt.
Verder leren bezoekers in het Repair Café dat spullen veel vaker en veel makkelijker gerepareerd kunnen worden dan zij misschien denken. Daardoor neemt de kans dat zij in het vervolg toch ook eens naar een professionele reparateur zullen gaan, eerder toe dan af.
Ten slotte: vroeger repareerde iedereen thuis zelf van alles, en tegelijkertijd had je allerlei professionele reparateurs. Het idee dat zelf repareren concurrentie is voor de professionele reparateur, is dus niet gebaseerd op ervaringen uit het verleden. De oorzaak dat professionele reparateurs het moeilijk hebben en steeds meer verdwijnen, ligt elders in ons economische systeem. Bijvoorbeeld in het feit dat de belasting op grondstoffen heel laag is en die op arbeid heel hoog. Dát zou moeten veranderen!

Repair Café Varsseveld
In augustus 2013 is Saskia Neijland begonnen met de opzet van een Repair Café in Varsseveld. Saskia volgde het Repair Cafe in Amsterdam al vanaf de beginperiode en wilde dit heel graag ook in Varsseveld gaan opzetten. Na overleg met enkele bestuursleden van het Borchuus was het initiatief al snel een feit.
De aftrap van Repair Café Varsseveld was op 26 oktober 2013.
Inmiddels heeft Saskia het stokje doorgegeven, vanwege Lekkerneij Dorpskantine.